Angajarea asistată este un serviciu adresat persoanelor cu dizabilități și altor grupuri vulnerabile pentru a le ajuta în obținerea și păstrarea unui loc de muncă de pe piața liberă a muncii. (EUSE 2010)

Poate beneficia de serviciile angajării asistate tineri cu dizabilități și alți membrii ai grupurilor dezavantajate, precum și angajatorii.

De multe ori dizabilitatea atrage atenţia celor din jur, însă informarea corectă a comunităţii poate transforma această atenţie într-una pozitivă, care serveşte ca punct de pornire pentru acţiunile de includere socială. Adaptarea persoanelor cu dizabilităţi la mediu este cu atât mai uşoară cu cât societatea este atentă la nevoile lor şi investeşte în crearea facilităţilor necesare acestora.

Numai dacă noi toţi intreprindem acţiuni care să crească potenţialul de exprimare şi de acţiune al persoanelor cu dizabilităţi, acestea vor fi integrate şi vor putea fi active în societate.

Căutarea unui loc de muncă presupune greutăți și eșecuri. Specialistul în angajare asistată analizează şi propune măsuri de ajutorare a persoanelor cu dizabilităţi aflate în căutarea unui loc de muncă, cu ajutorul tehnicii de analiză a diferitelor informaţii legate de nevoile şi aptitudinile respectivei persoane cu dizabilităţi, corelate cu răspunsurile furnizate de alte metode de evaluare a profilului vocaţional al acestei persoane, în scopul identificării unui loc de muncă compatibil pentru această persoană, precum, oferirea de sprijin şi în cadrul unor activităţi la locul de muncă în care a fost încadrată persoana(persoana cu dizabilităţi). Aceste servicii fac ca munca plătită să fie posibilă pentru multe persoane cu dizabilităţi care erau considerate în trecut incapabile să lucreze. Aceasta le permite să aibă un venit, să-şi dezvolte abilităţile şi să înveţe să-şi recunoască capacităţile. Multe persoane cu dizabilităţi au dobândit demnitate şi încredere în sine la locurile lor de muncă asistate. Au clădit relaţii şi participă mai activ în cadrul comunităţii lor. Au început să facă propriile alegeri, să-şi planifice viitorul şi să-şi lărgească orizontul vieţii.

Centrele de Angajare Asistată vă oferă:

  • programe de integrare pentru persoane cu dizabilități pe piața muncii libere (educație vocațională)
  • asigură specialiști pentru fiecare persoană cu dizabilitate care intră în programul de integrare
  • asigură informații și consultanță firmelor, angajatorilor în ceea ce privește abilitățile persoane cu dizabilitate pentru a fi un angajat potrivit cerințelor pieței muncii
  • asigură pregătirea specialiștilor care asistă la activitățile de educație vocațională a persoanelor cu dizabilitate
  • cei care asistă la integrarea tinerilor cu dizabilități sunt pregătiți pentru a lucra cu persoane cu diferite dizabilități, astfel pot oferi un ajutor angajatorilor, în acest domeniu.
GDGASPC_Gyerekvedelem_Kezikonyv_belivek_RO
GDGASPC_Gyerekvedelem_Kezikonyv_belivek_HU

This post is also available in: Ungară, Engleză