„TINERI PENTRU VIITOR – ANGAJARE ASISTATĂ”

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Harghita a lansat, în data de 20 februarie 2015, proiectul „TINERI PENTRU VIITOR – ANGAJARE ASISTATĂ”. Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Obiectivul general al proiectului este întărirea coeziunii economice şi sociale la nivel judeţean, prin facilitarea accesului pe piaţa muncii a tinerilor aflaţi în situaţii de risc, ca rezultat al implicării lor într-un proces de pregătire şi de asistenţă prin intermediul unor centre special create în acest scop – centre de angajare asistată.

Promotorul proiectului, DGASPC Harghita a implementat un serviciu social nou în judeţ, destinat tinerilor aflaţi în situaţii de risc: tineri care au împlinit 16 ani şi vor părăsi în curând sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, tineri care au părăsit acest sistem şi nu au un loc de muncă stabil şi tineri cu dizabilităţi. Acest serviciu social nou constă în implementarea angajării asistate a acestor tineri.

Bugetul total al proiectului este de 1.014.633,00 lei, iar perioada de implementare este de 21 luni, data de finalizare proiect este 31 octombrie 2016.

Partenerii proiectului: PP-DGASPC Harghita, Asociația Handicapaților Fizici Harghita, Fundația CJD-Domus,  Fundația Lokodi Ifjusagi Alapitvany (LIA).

 

Pentru întrebări şi informaţii, vă rugăm contactaţi:
Elekes Zoltán – Director General
Telefon: +4 0266-314711
E-mail: office@dgaspchr.ro sau la elekes.zoltan@dgaspchr.ro

This post is also available in: Ungară, Engleză