dgaspchDirecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita îngrijește, respectiv supraveghează peste 1.900 de copii și tineri. În centrele noastre specializate sunt îngrijite peste 300 de persoane în vârstă și/sau cu dizabilități. Paralel cu această activitate, instituția noastră asigură drepturile a circa 1.500 de copii și aproape 8000 de adulți cu dizabilități, stabilește încadrarea lor în grad de handicap, le asigură indemnizații de handicap și le acordă bilete de transport gratuit. Direcția generală este promotor sau partener în mai multe proiecte internaționale. Anual organizăm programe de sensibilizare, milităm împotriva violenței domestice prin, iar de Zilele Talentelor, organizate anual de cinci ani încoace, participă peste 1.000 de copii din sistem. Pentru persoanele în etate organizăm anual excursii și spectacole. Totodată, finanțăm proiectele inițiate de ONG-uri, cu scopul de a derula programe sau de a acorda ajutoare pentru copii și vârstnici nevoiași.

www.dgaspchr.ro

fundatia-cjd-domusFundaţia CJD DOMUS

Conform statutului, scopul Fundaţiei CJD Domus este prestarea de servicii sociale în special educarea ,specializareaşi formarea, reabilitarea profesională şi medicală,precum şi consilierea şi integrarea în societatea românească a copiilor , tinerilor indiferent de apartenenţa religioasă şi origine socială.

Conform conceptului creștin și al mottoului CJD „Nici un om nu trebuie să fie o cauză pierdută” oferim servicii pentru mai multe grupuri de țintă:
– Serviciile de asistenţă socială în vederea integrării pentru tinerii care părăsesc instituţiile de ocrotire a statului
– Terapia ocupaţională- pentru tineri cu dizabilităţi
– Instruirea şi formarea profesională prin parteneriat cu Şcoala Profesională
– Centru de zii pentru copiin dificultate în vederea reducereii abandonului şcolar
– Magazin social-vânzare second hand pentru finanțarea proprie a proiectelor

www.cjd-domus.ro/

fundatia-liaFundaţia ”Lókodi Ifjúsági Alapítvány” (LIA) – Partenerul în crearea de oportunităţi

Fundaţia pentru Tineret din Locodeni şi Fundaţia Wolter s-au angajat împreună în sprijinirea copiilor, tinerilor defavorizaţi, îndeosebi celor care au ieşit din centre aparţinând Regiunii Odorhei.

Începând din 1995, anul fondării, ne angajăm în asigurarea unui mediu şi condiţii de viaţă adecvate copiilor şi tinerilor care ies din orfelinate sau care ajung pe stradă. În prezent, oferim sprijin a peste 70 de tineri şi copii, cazaţi în cele 19 case, dotate şi mobilate corespunzător, din şapte localităţi. Îi sprijinim în integrarea lor în societate, în crearea unei vieţi autonome şi independente, şi oferim suport în îngrijirea lor după părăsirea instituţiilor.

În Locodeni există 11 case, în Crăciunel 3, câte una în localităţile Ocland şi Feliceni, iar în Tăureni o casă de adăpost, în care, părinţi adoptivi şi specialişti îi ajută pe tineri în dezvoltarea personalităţii lor, pentru a deveni independenţi.
În Odorheiu Secuiesc asigurăm, în 3 case de adăpost, un mediu familiar tinerilor care au devenit deja independenţi. Din 2007, pe lângă casele de adăpost, în Tăureni şi Locodeni funcţionează şi ateliere pentru adulţi cu dezabilităţi, deoarece există mai multe persoane care nu se pot integra în societate, nu pot deveni independenţi, astfel extinzându-se şi mai mult plasa de siguranţă pentru membrii acestui grup.

www.lialokod.ro

asociatia-handicapatilor-fizici-harghitaAsociaţia Handicapaţilor Fizici Harghita. În primii ani de existenţă membrii Asociaţiei au atins un număr de 1500 în judeţul Harghita. Din această cauză am fost nevoiţi să oferim informare, consiliere şi consultanţă membrilor Asociaţiei – între 80 şi 120 de persoane cu dizabilităţi pe lună – despre drepturile legale, pentru a-i orienta profesional, a-i îndruma către alegerea unui loc de muncă. Conducerea Asociaţiei identifică locurile de muncă accesibile persoanelor cu dizabilităţi, informează membrii săi ca şi pe angajatori despre posibilitatea angajării persoanelor cu dizabilităţi. Aceste activităţi s-au realizat prin colaborare şi contracte de parteneriate cu diferite fundaţii, ONG-uri şi instituţii în vederea angajării pe piaţa liberă a muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

Asociața are un Atelier Protejat „Speranța”, în cadrul căruia oferă diferite servicii de dezvoltare socială clienților şi organizează diferite cursuri de calificare, special pentru persoane cu dizabilități, pentru a le ajuta să se încadreze la un loc de muncă.

www.handicaphr.ro

This post is also available in: Ungară, Engleză