Conferința de închidere proiect

La începutul anului trecut, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Harghita, în colaborare cu alţi 3 parteneri (Asociaţia Handicapaţilor Fizic Harghita, Fundaţia CJD-Domus din Cristuru-Secuiesc şi Fundaţia Lokodi Ifjusági Alapitvány), a iniţiat proiectul „Tineri pentru viitor – angajare asistată”.

Acest proiect finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială avea ca obiectiv facilitarea accesului pe piaţa muncii a tinerilor aflaţi în situaţii de risc (fie că este vorba de tineri cu dizabilităţi, fie de alte grupuri vulnerabile), iar valoarea lui depăşeşte cu puţin 1 milion de lei.

După mai bine de un an şi jumătate au fost prezentate rezultatele acestui proiect în cadrul unui eveniment la care au participat reprezentanţii DGASPC, ai celor 3 ONG partenere, consilierii care s-au ocupat de tineri, organizatorii şi trainerii cursurilor de formare profesională, precum şi o parte din beneficiarii proiectului (atât tinerii care s-au angajat, cât şi părinţii lor). Aceştia au vorbit despre proiect, despre ce înseamnă angajarea asistată, dar şi despre experienţa avută în cadrul derulării proiectului, experienţa avută cu tinerii, dar şi cu angajatorii.

Coordonatorul proiectului şi directorul DGASPC Harghita, Elekes Zoltán, vorbind despre modul în care a pornit proiectul, spunea că atunci când l-a elaborat şi-a dat seama că Direcţia nu este suficient de puternică pentru a porni singură la drum. Însă, văzând că sunt asociaţii care se ocupă cu angajarea asistată, chiar dacă nu ştiu că activitatea lor se numea aşa, a contactat acele ONG-uri şi le-a invitat să fie partenere în cadrul proiectului. Această colaborare nu se va încheia odată cu finalizarea proiectului, deoarece toate cele 4 instituţii şi-au asumat continuarea pentru încă 5 ani.

 Despre Tineri pentru viitor – angajare asistată

Proiectul a fost prezentat de către Gál Katalin, care a avut rolul de asistent în coordonarea acestuia. A explicat ce presupune angajarea asistată şi etapele în care se derulează – de la primul contact cu beneficiarii, până la identificarea nevoilor lor, posibila calificare într-un domeniu şi terminând cu încadrarea în muncă. A mai amintit activităţile desfăşurate cu tinerii beneficiari, precizând că o treime din cei consiliaţi provin din Sistemul de Protecţie a Copiilor, iar jumătate sunt persoane cu dizabilităţi.

În cadrul proiectului au fost create patru centre de angajare asistată, câte unul în Miercurea-Ciuc, Odorheiu-Secuiesc, Cristuru-Secuiesc şi Gheorgheni, în cadrul lor tinerii primind sprijin pentru inserţia pe piaţa muncii. În fiecare centru, personalul specializat care a oferit suport a fost instruit în angajarea asistată, dar şi în evaluarea persoanelor cu dizabilităţi, iar serviciile oferite în cele 4 centre sunt: consiliere şi informare iniţială, identificarea locurilor de muncă sau a posibilităţilor de formare continuă, pregătirea pentru interviu, asistenţă în acomodarea lor la locul de muncă, monitorizare şi activităţi care privesc dezvoltarea unor competenţe cheie.

În acest an şi jumătate, în cadrul proiectului „Tineri pentru viitor – angajare asistată” 477 de tineri şi părinţi au primit consiliere şi informare iniţială, iar 266 dintre aceştia au solicitat ajutorul specialiştilor din centrele de angajare asistată şi au intrat în programul complex de suport. Au beneficiat de evaluarea competenţelor 233 de tineri, iar în urma acestei evaluări au fost orientaţi către angajare, formare profesională sau dezvoltarea competenţelor. Astfel, au beneficiat de cursuri de calificare sau recalificare, de iniţiere sau de specializare 116 persoane, iar 107 tineri au fost asistaţi în găsirea unui loc de muncă.

Chiar dacă până la finalizarea proiectului obiectul propus era găsirea unui loc de muncă pentru 24 de persoane, până la sfârşitul lunii septembrie se reuşise angajarea a 36 de persoane, iar alte 60 de persoane au primit servicii de mediere la locul de muncă şi 9 de educaţie vocaţională.

Pe lângă tinerii beneficiari ai proiectului, au fost identificaţi şi beneficiari indirecţi, fiind vorba de familiile tinerilor cu dizabilităţi, de educatori, asistenţi sociali, psihologi, angajatori sau voluntari. De asemenea, unele centre au format şi o comunitate a părinţilor, unde se poate discuta despre problemele cu care se confruntă.

Pentru schimbarea atitudinii sociale, dar şi pentru sensibilizarea angajatorilor, angajaţilor şi a altor factori de decizie au fost organizate mese rotunde, unde au fost deschise dialoguri între potenţialii angajatori, beneficiari şi specialiştii centrelor de angajare asistată.

sursa: http://informatiahr.ro/tineri-pentru-viitor-angajare-asistata-peste-400-de-persoane-au-primit-consiliere-si-mai-mult-de-20-de-tineri-aflati-in-situatii-de-risc-au-fost-incadrati-in-munca-in-cadr/

Rezultate

În cadrul proiectului au fost create patru centre de angajare asistată în Miercurea-Ciuc, Odorheiu-Secuiesc, Cristuru-Secuiesc şi Gheorgheni, unde tinerii pot primi srijin pentru inserția pe piața muncii. Acest suport este oferit în fiecare centru de către un personal specializat, care a primit instruire ca specialist în angajare asistată și specialist în evaluarea persoanelor cu dizabilități. Fiecare centru oferă mai multe servicii, în afară de consiliere și informare inițială, identificarea locurilor de muncă sau a posibilităților de formare continuu, pregătirea pentru interviu, asistență în acomodarea lor la locul de muncă, monitorizare, etc., oferă și activități care privesc dezvoltarea unor competențe cheie.

În total 477 de tineri și părinți au primit consiliere și informare inițială, din care un număr de 266 beneficiari au solicitat ajutorul specialiștilor din centrele de angajare asistată și au intrat în programul complex de suport. 233 de tineri au beneficiat de evaluarea competențelor, în urma căruia au fost orientați către angajare, formare profesională sau dezvoltarea competențelor. Astfel au beneficiat de cursuri de calificare/recalificare/ iniţiere/specializare 116 de beneficiari, iar 107 de tineri au fost asistaţi în găsirea unui loc de muncă adecvat.

Până la finalizarea proiectului Tineri pentru viitor – Angajare Asistată ne-am propus să găsim loc de muncă pentru 24 de persoane, iar la 30 septembrie 2016 au fost angajate 36 de persoane. Totodată au fost oferite servicii de mediere la locul de muncă pentru 60 de beneficiari, iar 9 persoane au beneficiat de educație vocațională.

Pe lângă beneficiarii direcţi, în proiect au fost identificaţi şi beneficiari indirecţi: familiile tinerilor cu dizabilităţi, educatori, asistenţi sociali, psihologi, angajatori, voluntari.

Au fost informați un număr de 173 părinți, unele centre chiar au format și o comunitate a părinților, unde pot discuta despre problemele de zi cu zi sau se întâlnesc doar pentru a se simți bine.

Sensibilizarea angajatorilor şi a angajaţilor acestora, sensibilizarea factorilor de decizie şi a comunităţilor pentru schimbarea atitudinii sociale privind tinerii aflaţi în situaţii de risc constituie un obiectiv important al proiectului. Din acest motiv au fost organizate discuții și mese rotunde în principalele orașe ale județului cu scopul de a deschide un dialog între potențialii angajatori, beneficiari și specialiștii centrelor de angajare asistată.

Au fost realizate materiale informative, pliante și broșuri în limba română și în limba maghiară, respectiv un manual/ghid bilingv, un site despre poiect și serviciul de angajare asistată, și a fost lansată o campanie de promovare a proiectului și a serviciului prin intermediul rețelelor de socializare.

Ghidurile sunt destinate tinerilor și conțin informații despre instituții care sprijină ocuparea forței de muncă, despre legislația în vigoare, despre procesul de ocupare a unui loc de muncă, despre reguli de comportare, despre strategii de bază, mod de viață corect, despre alegerea carierei și nu în ultimul rând, prezintă și bune prectici/exemple pentru tineri.

Care sunt concluziile unei activități de suport destinat tinerilor marginalizate? Vom lămuri această întrebare în data de 21 octombrie 2016, la Miercurea-Ciuc, în cadrul conferinței de închidere a proiectului.

 

Durata proiectului a fost prelungită cu șase luni

 

Durata proiectului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, intitulat Tineri pentru viitor – Angajare asistată, a fost prelungită cu șase luni.

Potrivit asistentului de proiect Gál Katalin, proiectul a fost lansat anul trecut, în luna februarie, iar termenul limită pentru finalizare ar fi fost 30 aprilie 2016. „În preajma lunii noiembrie direcția generală a depus un nou proiect pentru prelungirea acestuia. La mijlocul lunii martie am fost înștiințați că s-a propus prelungirea proiectului cu șase luni, astfel aceasta urmând a se finaliza în luna octombrie”, ne-a declarat Gál Katalin. Asistentul de proiect a mai adăugat că centrele de angajare asistată funcționează de circa nouă luni, s-a realizat o rețea operațională care strânge laolaltă tinerii ieșiți din sistem și pe cei cu dizabilități, iar consultanții aplică metodologia de angajare asistată. Realizări și dezamăgiri „Consultanții celor patru centre de angajare asistată, înființate de direcția generală și de cei trei parteneri de proiect, au contactat până acum 384

de persoane din județ. Aici nu este vorba doar despre grupul țintă, ci și de părinții tinerilor aflați

în situații de risc. Până acum și-au exprimat dorința de a participa la programele oferite de noi în total 201 persoane, aceștia vor fi evaluați psihologic, precum și competențele lor. Specialiștii noștri au evaluat până acum 174 de tineri, 26 au fost ajutați să se angajeze, iar 50 dintre ei au terminat cursuri de specializare”, ne-a declarat Gál Katalin. Potrivit acesteia, feed-back-ul primit de la consultanți arată că este greșită ideea că nu sunt locuri de muncă. „Consultanții s-au confruntat cu o problemă: există multe locuri de muncă, însă sunt tot mai puțini tineri, care acceptă să le ocupe. Tineriinoștri au diferite așteptări, preferințe, ba chiar mai mult, se întâmplă și să aibă pretenții peste limita capacității lor, sau au o imagine greșită despre propria lor persoană. Observăm că majoritatea tinerilor ezită să se angajeze”, a mai spus asistențul de proiect.

 

Tabere pentru încurajarea independenței

Conform literaturii de specialitate, părinții copiilor cu dizabilități se împacă cu gândul că nu pot schimba lucrurile, și nu au încredere că prin îngrijire corespunzătoare și prin strategii de comunicare complexe se poate reduce vulnerabilitatea copilului pe planul activităților zilnice.

Acești părinți acceptă că îngrijirea copilului este sarcina lor, iar copiii renunță la aspirațiile de independență, refuză să participe în mod activ la evenimentele care se întâmplă cu ei înșiși.

Experiența arată că atitudinea parentală prea protectoare devine constantă, în unele cazuri îngrijirea copilului cu dizabilități devine pentru părinți sensul și sarcina vieții, astfel renunță la încurajarea independenței copilului lor. Unii părinți înclină să fie prea protectori, exagerând în obligația lor de a-și îngriji copiii, fără a se gândi că după un timp ei vor ajunge inevitabil în

situația în care nu vor fi capabili să le ofere ajutor. Copiii trebuie să fie educați de mici pentru a

fi independenți. De la Gál Katalin am aflat că încă de la planificarea proiectului s-a pus accent și pe sprijinirea părinților copiilor și tinerilor cu dizabilități. „Părinții joacă un rol major în angajarea tinerilor cu dizabilități. Unii părinți își încurajează, iar alții își descurajează copiii în privința folosirii abilităților. Aceștia din urmă se tem pentru copiii lor și ignoră din bunăvoință aptitudinile acestora”, a spus asistentul de proiect.

Potrivit colegei noastre în viitorul apropiat vor fi organizate două tabere tematice de câte trei zile, pentru cincizeci-cincizeci de persoane. Una dintre tabere va fi dedicată pentru 25 de tineri cu dizabilități și pentru 25 de persoane care îi însoțesc pe aceștia, iar cealaltă va fi organizată pentru 25 de copiii și tineri din sistemul de protecție a copilului, pentru educatori și asistenți sociali. În prima tabără va fi înființată o echipă de sprijin, care va lucra cu echipa țintă și cu însoțitorii. Părinții vor avea ocazia de a se cunoaște, de a face schimb de experiență și de a

se odihni. Conform colegei noastre, se va pune accent mare pe independență și în cea de a două

tabără.

 

Tinerii sunt interesați de cursurile de calificare

Kovács Emőke Etelka, șeful centrului de angajare asistată din municipiul Gheorgheni a declarat

pentru Viața Noastră că se lucrează pe două linii: pe de o parte se concentrează pe calificarea tinerilor, pe înscrierea acestora la cursuri de formare profesională, iar pe de altă parte se încearcă angajarea lor la diferite societăți. „Până acum 15 tineri s-au înscris la cursuri de contabilitate primară, de manichiură, de masaj și de îngrijire a persoanelor vârstnice, iar doi dintre ei se interesează de un curs de baby-sitter. Dorim ca în viitor să îi trimitem la un curs de limba română, deoarece cunoașterea limbii poate fi o condiție de angajare. Tinerii noștri sunt dornici să facă cursuri de formare profesională, unii dintre ei vor să se înscrie la două astfel de cursuri”, ne-a spus Kovács Emőke Etelka.

 

Este greu să găsim tineri care rezistă la muncă

În privința angajării tinerilor, specialiștii noștri au experimentat că entuziasmul lor scade după primele luni și renunță ușor la muncă. „Credem că în centrele de tip familial ale direcției generale ar trebui să se pună accent mai mare pe dezvoltarea responsabilității. Tinerii, indiferent dacă au ieșit sau se află încă în sistem, vorbesc doar despre drepturile lor, din păcate nu-și cunosc și obligațiile”, ne-a spus consultantul. Ea a mai adăugat că tinetii nu văd gravitatea consecințelor

absenteismului de la locul de muncă și renunță la aceasta și cei care lucrează bine. „Conducătorii

firmelor spun că această situație este una generală, este foarte greu să găsească tineri care rezistă la muncă. Tendința este să plece în străinătate”, a afirmat Kovács Emőke Etelka. Potrivit acesteia persoanele cu dizabilități ar fi capabilie să presteze mai multe tipuri de muncă, însă din păcate majoritatea societăților nu au program de lucru cu jumătate de normă, iar pentru cei din mediul rural reprezintă o problemă și naveta. Conducătorul centrului a accentuat că în privința angajării tinerilor cu dizabilități există atât exemple pozitive, cât și negative. „Am avut situații în care angajatorul a fost extrem de deschis și a oferit o șansă tânărului, dar din păcate am întâlnit și directori care au refuzat angajarea, referindu-se la starea de sănătate a persoanei cu dizabilități”, a conchis Kovács Emőke Etelka.

Obiectivul general al proiectului este întărirea coeziunii economice şi sociale la nivel judeţean, prin facilitarea accesului pe piaţa muncii a tinerilor aflaţi în situaţii de risc, ca rezultat al implicării lor într-un proces de pregătire şi de asistenţă prin intermediul unor centre special create în acest scop – centre de angajare asistată. Promotorul proiectului, DGASPC Harghita, a implementat un serviciu social nou în judeţ, destinat tinerilor aflaţi în situaţii de risc: tinerii care au împlinit 16 ani şi vor părăsi în curând sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, tinerii care au părăsit acest sistem şi nu au un loc de muncă stabil, precum şi tinerii cu dizabilităţi. Acest serviciu social nou constă în implementarea unui sistem de angajare asistată a acestor tineri. În acest sens, în cadrul proiectului au fost create patru centre de angajare asistată în Miercurea-Ciuc, Odorheiu-Secuiesc, Cristuru-Secuiesc şi Gheorgheni. Proiectul a fost implementat

în parteneriat cu trei ONG-uri care au activitate relevantă în domeniu: Asociația Handicapaților Fizici Harghita, Fundația CJD-Domus din Cristuru-Secuiesc, Fundația Lokodi Ifjusagi Alapitvany (LIA). Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

This post is also available in: Ungară, Engleză